Zingeving? 5 suggesties om werk zinvoller te maken!

Natuurlijk is salaris belangrijk. En willen we plezier hebben op de werkvloer met leuke collega’s. Maar dat zijn haast hygiënefactoren. Als je écht het verschil wil maken voor je collega’s, dan geef je aandacht aan zingeving op de werkvloer. Onderzoek van LinkedIn* heeft aangetoond dat medewerkers zich meer inzetten voor hun werkgever wanneer ze meer zingeving ervaren. Maar wat is zingeving dan precies? Zingeving laat zich het beste omschrijven als ‘de drijfveren van een persoon die hem of haar zin aan hun werk geven'. Dus als je meer zin geeft aan het werk, hebben medewerkers ook meer zin in hun werk. Maar hoe doe je dat? Wij geven je 5 tips!

*2016 Global Report: Purpose at work

Download hier het zingevingsonderzoek

Resultaten zingevingsonderzoek

1. Bied relevante ontwikkelingsmogelijkheden

Onderzoek van Brunel Nederland onder 1200 van haar medewerkers toont aan dat maar liefst 79% van de respondenten zingeving in het werk belangrijk vindt, waarbij ontwikkelingsmogelijkheden als belangrijke factor worden genoemd. Ontwikkelingsmogelijkheden bieden namelijk groei, en geven daardoor zin aan het werk. Maureen Ensink, Recruitment Consultant Marketing & Communicatie bij Brunel: “Training en opleiding vormen de belangrijkste mogelijkheid om verder te groeien. Ze leiden tot die stip op de horizon, zowel voor de werknemer als de werkgever. Door de geleerde vaardigheden in praktijk te kunnen brengen en deze goed uit te voeren, komt de stap hoger of verder dichterbij. Dat geeft inhoud aan je werk, en maakt het zinvol. Bij Brunel besteden we daar heel veel aandacht aan met opleidingen die we vooral in-house verzorgen. Opleidingen die aansluiten bij de praktijk van vandaag. Dat is erg belangrijk.”

2. Bied hulp, vraag hulp 

Een belangrijk aspect van zingeving aan een baan is de mate waarin men geholpen wordt door collega’s, maar ook door de vrijheid die men krijgt om andere collega’s te helpen. Die cultuur van elkaar ondersteunen is erg belangrijk. Het vergroot het inzicht in en begrip voor elkaars werk. Maar het vergroot ook de onderlinge verdraagzaamheid en tolerantie. Anne Jan Dragt, Recruitment Consultant IT bij Brunel: “Door het accepteren van hulp, maar ook door het vragen om hulp, toon je je kwetsbaarheid. Dat vinden best veel mensen vervelend. Maar juist door die openheid te creëren krijg je een situatie die iedereen sneller laat groeien. Ben je ergens minder goed in? Durf het toe te geven. Door hulp te vragen en te accepteren komen collega’s sneller tot hun doel. Zorg dus bijvoorbeeld voor voldoende feedbacksessies. Laat de coachende rol bovendien niet alleen over aan leidinggevenden, maar geef je werknemers ook de vrijheid om elkáár te coachen.”

3. Draag bij aan cultuur

Elke organisatie kent een bedrijfscultuur. In een optimale situatie zijn de werkelijke en gewenste cultuur hetzelfde. Werknemers bepalen die cultuur in zeer grote mate, maar het wordt soms vergeten dat men zelf kan bijdragen aan die cultuur. Door houding, door acties, door de manier van luisteren. Als werkgever of leidinggevende kan je dat stimuleren door naast werkdoelen, ook cultuurdoelen te stellen. Wat stelt eenieder zich tot doel om de cultuur van het bedrijf te vormen en te steunen? Florens Meeuwis, Senior Sourcing Consultant Legal bij Brunel: “Bijdragen aan cultuur kunnen heel klein zijn, maar toch grote waarde hebben. Bijvoorbeeld een groep collega’s die de vrijdagmiddagborrel regelt. Of door samen een overwinningen te vieren. Door zelf feedback te geven of te vragen. Allemaal zaken die richting geven aan cultuur: open of gesloten, afwachtend of proactief, top-down of plat; noem maar op. Daar kan je op sturen – laat collega’s meedenken over hun bijdrage, neem het op in hun jaarplan, en evalueer dit periodiek. Er is niets leukers dan zélf bij te kunnen dragen aan je eigen bedrijfscultuur.” 

4. Schets perspectief en manage verwachtingen

Drijfveren binnen het werk moeten ergens toe leiden. Althans, het helpt om een perspectief te hebben waarvoor je je drijfveren inzet. Dan weet je waar je het voor doet, met welk beoogd doel. Daar moet wel duidelijkheid over bestaan en het moet besproken zijn met leidinggevenden of collega’s. Robbert van Oosterum, Sourcing Consultant Engineering bij Brunel: “Een duidelijk perspectief is een belangrijke voorwaarde voor mensen om aan een baan te starten. Wat kan ik bereiken binnen deze baan en hoe moet ik dat doen? Als werkgever moet je daar dus voldoende mogelijkheden voor bieden, en duidelijk zijn over het lonkend perspectief. Als je het daar beiden over eens bent kunnen er geen misverstanden ontstaan, en weet je beiden waar jij het voor doet. Dat perspectief hoeft niet alleen een bepaalde functie te zijn. Het kan ook iets zijn wat je als medewerker voor elkaar wilt krijgen, waar iedereen beter van wordt, en wat voor jou een drijfveer kan zijn.”

5. Wees duidelijk over maatschappelijk belang en bijdrage van het bedrijf

Zingeving kan zeker ook worden ingegeven door de maatschappelijke doelstellingen die een bedrijf zich stelt: wat is onze bijdrage aan een betere wereld? De meeste bedrijven hebben zich kleine of grote taken gesteld, variërend van de steun aan een goed doel tot de impact op het milieu verkleinen. Door hier duidelijk over te zijn naar werknemers kunnen zij zich identificeren met het bedrijf – en zich ervoor inzetten – en dus meer zingeven aan hun werk. Belangrijk is wel dat de maatschappelijke bijdrage vanuit een intrinsieke motivatie geformuleerd wordt, en het dus geen marketing-trucje is. Dat werkt averechts – zowel naar de buitenwereld als naar de eigen medewerkers.

Lees hier meer tips!

Hoe jij de rol van Product Owner vormgeeft, bepaalt deels jouw succes. Maar welke grenzen kent Agile... Vooral jonge, snelle bedrijven hebben behoefte een innovatieve mensen. Startups zijn namelijk opgeri... Na een aantal maanden min of meer verplicht te hebben thuisgewerkt met zijn allen, komt voor veel or...